Bioresonantie

Bioresonantie

Onze behandeling voeren we uit middels INDIGO feedback therapie. Deze behandelingen zijn erop gericht om als mens mentaal en emotioneel in balans te komen, zodat een ziekte minder vat kan krijgen. De INDIGO is een energetisch geneeskundig totaalconcept dat als non-invasief, interactief en ultrasnel computerinstrument inzetbaar is voor zowel analyse als therapie. De INDIGO analyseert, verlicht en corrigeert al de stressfactoren die ziekte, stoornissen en beschadiging in het lichaam kunnen veroorzaken.


Wat gebeurt er tijdens een behandeling met de Indigo?


Het startconsult is een eerste kennismaking met als doel het in kaart brengen van uw energetische blauwdruk middels de Indigo computer. Tijdens dit consult volgt een volledige bodymind check. Daarna worden de door de Indigo computer verkregen gegevens geïnterpreteert en de bevindingen met de cliënt besproken. Hierbij krijgt u inzicht in uzelf en in uw ziektebeeld. Ook emoties, blokkades en dieperliggende conflicten komen in beeld. Alle gemeten afwijkingen worden tijdens dit startconsult d.m.v. de Indigo gecorrigeerd. Samen met u stippelt de therapeut de weg uit die verder begaan kan worden. De selectie en interpretatie wordt in duidelijke taal met de patiënt besproken.


Overzicht behandelingen

Body check

Mental tune up

Stressbehandeling

Desentisering allergieën

Behandeling klachten en ziekten

2nd opinion

Behandeling degeneratieve aandoeningen

Chronische vermoeidheid

Rugproblemen

Advisering en coaching

Vaccinatieschade

.............